Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2010

Tabel 3 nedenfor viser fordelingen af samtlige sager afsluttet i 2010 efter involverede myndigheder mv. En mere detaljeret oversigt kan ses her.

1 Sager vedrørende kommunale og amtskommunale myndigheder der blev nedlagt som følge af kommunalreformen, er fortsat placeret under disse myndigheder. Betegnelsen dækker altså både over de tidligere primærkommuner og de nuværende kommuner. Opgørelsen inkluderer ikke kommunale tvistnævn omfattet af ombudsmandslovens § 7, stk. 3. Sager vedrørende sådanne nævn er medtaget i tabel 3.E.2.

2 Jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 2.

3 Organer omfattet af ombudsmandslovens § 7, stk. 3.