Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2010

Hovedemnerne – dvs. hvad ombudsmandens reaktion i sagen især var rettet mod – i de 4.853 sager der blev afsluttet i 2010, fordelte sig på følgende vis inden for henholdsvis
realitetsbehandlede sager (i alt 875) og afviste sager (i alt 3.978):

 

Til sammenligning ser fordelingen efter hovedemne sådan ud for de realitetssager hvor der blev givet kritik/henstilling (137 sager):

 


Ser man på hvilke forvaltningsområder de afsluttede sager lå inden for, ser tallene sådan ud:

 


Et egen drift-projekt om Ankenævnet for Uddannelsesstøttens praksis inden for udvalgte områder blev afsluttet i april 2010. Projektet blev iværksat i 2009 og omfattede 60 sager.